Home / Testimonial / 1- Xin Cau cho Các

1- Xin Cau cho Các

1- Xin Cau cho Các Đẳng Linh hồn
2- Xin Cầu cho Các Linh hồn Thai nhi
3- Xin Càu cho Các Linh hồn Mồ côi
4- XIN CAU CHO TAT CA NHUNG LINH HON ĐÃ THAÁH HIẾN
5– Xin Cau cho Linh hon Bo Me la Phanxico-Xavie + Teresa Maria
Anh hai la: Giuse
Và 2 em là : Gioan-Baotixita -+ Giuse
6- Xin Cau cho Tất cả những Linh hồn Con hằng cầu nguyện. Nhất là những Linh hồn con hứa mà quên xót Amen
XIN CHÂN THA@NH CÁM ƠN

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *