Home / Testimonial / 2 linh hồn Anna Linh hồn

2 linh hồn Anna Linh hồn

2 linh hồn Anna
Linh hồn Giacôbê
2 Linh hồn Phêrô
Linh hồn Isave
Xin cho các Linh Hồn được hương nhan Thánh Chúa
Amen

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *