Home / Testimonial / 2 linh hồn Anna Linh hồn

2 linh hồn Anna Linh hồn

2 linh hồn Anna
Linh hồn Giacôbê
2 Linh hồn Phêrô
Linh hồn Isave
Xin cho các Linh Hồn được hương nhan Thánh Chúa
Amen

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *