Home / Testimonial / Ca đoàn chúng con xin

Ca đoàn chúng con xin

Ca đoàn chúng con xin Nhà Dòng cầu nguyện cho Quý Cha đã phục vụ tại Giáo Xứ Lộc Hưng đã qua đời.
Cầu nguyện cho Sơ Maria Đỗ Mỹ Lệ – Sơ Thành Lập Ca đoàn chúng con.
Cầu nguyện cho Quý Sơ đã phục vụ tại Giáo Xứ Lỗc Hưng mà Chúa đã gọi về.
Cầu nguyện cho các Linh Hồn thân nhân, ân nhân, Linh Hồn các ca viên của ca đoàn mà Chúa đã gọi về với Chúa.
Ca đoàn chúng con xin cám ơn Nhà Dòng Cát Minh.

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Cộng đoàn tu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *