Home / Testimonial / Các linh hồn Micae, Maria

Các linh hồn Micae, Maria

Các linh hồn Micae, Maria , Giuse, Anna và Gioakim
được sống đời đời cùng Chúa và cầu bầu cho chúng con biết sống tốt lành trong mọi hoàn cảnh.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *