Home / Testimonial / Cầu cho linh hồn Anh

Cầu cho linh hồn Anh

Cầu cho linh hồn Anh là Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, và linh hồn Anh Nguyễn Hữu Tâm, linh hồn Bà Ngoại là Lê Thị Hướng. Và Các Linh hồn nơi luyện tội.

Check Also

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Thánh B – 2 hình ảnh trái ngược

Anh chị em thân mến, Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm của Thứ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *