Home / Testimonial / Cầu cho linh hồn Anh

Cầu cho linh hồn Anh

Cầu cho linh hồn Anh là Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, và linh hồn Anh Nguyễn Hữu Tâm, linh hồn Bà Ngoại là Lê Thị Hướng. Và Các Linh hồn nơi luyện tội.

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *