Home / Testimonial / Cầu nguyện cho linh hồn:

Cầu nguyện cho linh hồn:

Cầu nguyện cho linh hồn: Giuse, Antôn, Giacôbê, Maria tổ tiên và các linh hồn.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *