Home / Testimonial / Cha cố Ernest Nguyễn Văn

Cha cố Ernest Nguyễn Văn

Cha cố Ernest Nguyễn Văn Nhường; Madalenna Võ Thị Kiều Dung; Phêrô Nguyễn Hữu Danh; Philipphê Trần Văn Hoà; Anna Lâm Ngọc Lan; Martha Nguyễn Thị Hưởng; Martha Tăng Thị Tu.

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *