Home / Testimonial / Chúng con cậy vì Danh

Chúng con cậy vì Danh

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ . Xin cho các linh hồn Tiền Nhân được lên chốn nghỉ ngơi . Hằng xem thấy mặt ĐÚC CHÚA TRỜI sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN !

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *