Home / Testimonial / Chúng con cậy vì Danh

Chúng con cậy vì Danh

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ , Xin cho các Linh Hồn Tiên Nhân được lên chốn nghỉ ngơi Hằng xem thấy mặt ĐỨC CHÚA TRỜI Sáng Láng Vui Vẻ Vô Cùng . AMEN !

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *