Home / Testimonial / Chúng con cậy vì Danh

Chúng con cậy vì Danh

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ , Xin cho các Linh Hồn Tiên Nhân được lên chốn nghỉ ngơi Hằng xem thấy mặt ĐỨC CHÚA TRỜI Sáng Láng Vui Vẻ Vô Cùng . AMEN !

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *