Home / Testimonial / Chúng con cậy vì danh

Chúng con cậy vì danh

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn MARIA LÊ THỊ HƯỜNG được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *