Home / Testimonial / Chúng con xin cầu nguyện

Chúng con xin cầu nguyện

Chúng con xin cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Phero Nguyễn Văn Tường
vừa được Chúa gọi về. Xin Chúa rủ lòng thương xót linh hồn Cha Phero và các linh hồn nơi luyện tội, mà đem về hưởng phúc trong nhà Chúa muôn đời. AMEN. Chúng con vô cùng cảm ơn Nhà Dòng Cát Minh rất nhiều.

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *