Home / Testimonial / Con xin cầu nguyện cho

Con xin cầu nguyện cho

Con xin cầu nguyện cho các Linh hồn:
Phanxicô Xaviê, Luy, 2 Lh. Gioakim, 2 Lh. Phêrô, 3 Lh. Đaminh, 6 Lh. Giuse, 6 Lh. Maria.
Các Linh hồn trong Dòng.
Các Linh hồn Tiền Nhân.
Các Linh hồn Ân – Thân nhân.
Linh hồn các nạn nhân chết vì chiến tranh, đại dịch và thiên tai.
Các Linh hồn Thai Nhi.
Và các Linh hồn.
Con xin cầu nguyện cho Bố Mẹ con mau khỏi bệnh. Mọi người trong Gia đình và Hội Dòng luôn được bình an, mạnh khỏe. Xin cho có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ các trẻ em đường phố và những người vô gia cư.

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *