Home / Testimonial / Con xin Nhà Dòng cầu

Con xin Nhà Dòng cầu

Con xin Nhà Dòng cầu nguyện cho Các Linh Hồn Tiên Nhân, Linh Hồn Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu, Linh Hồn Cha Cố Giuse Nguyễn Quốc Thịnh. Cầu nguyện cho Bố của con Linh Hồn Giuse, Mẹ của con Linh Hồn Maria, Linh Hồn Bà Maria người thân quen mới qua đời, cầu cho Các Đẳng Linh Hồn mà Chúa đã gọi về. Xin Con xin cám ơn Quý Cha, Quý Thầy Nhà Dòng Cát Minh.

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *