Home / Testimonial / Gia đình con xin cầu

Gia đình con xin cầu

Gia đình con xin cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Bà Tỗ Tiên Nội Ngoại, Giuse Lê, Kim-Lien, Maria Lê, Thị Mạnh, Maria Phạm Thị Hoa, Giuse Ngô Văn Chiểu, xin Thiên Chúa toàn năng cho các linh hồn những người trong gia đình chúng con, người thân quen của con sớm được vào nước Thiên Đàng với Thiên Chúa Amen.

Xin cầu cho tất cả các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa. Amen.

Gia đình con xin chân thành cảm ơn Nhà Dòng Cát Minh rất nhiều.

Check Also

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (Ga 20:1-9)

“Ngày đầu tuần…. khi trời còn tối” Dẫn nhập Phục Sinh là một biến cố …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *