Home / Testimonial / lậy Chúa Giêsu, con xin

lậy Chúa Giêsu, con xin

lậy Chúa Giêsu, con xin phó dâng linh hồn cha mẹ của con là Vicente Nghệ Nguyễn và Maria Độ Đặng trong tay Chúa. Xin Chúa thương xót và sớm đưa linh hồn cha mẹ con về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *