Home / Testimonial / Linh hồn Cha cố: ĐAMINH

Linh hồn Cha cố: ĐAMINH

Linh hồn Cha cố: ĐAMINH – MICAE – GIUSE – PHANXICO ASSISI và các Linh Hồn

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *