Home / Testimonial / Linh hồn Giuse , Maria

Linh hồn Giuse , Maria

Linh hồn Giuse , Maria , Gioan Kim ,Gilberto
Linh hồn ông bả cố nội và một chú mất lúc còn nhỏ con không biết tên thánh
Xin giúp con cầu nguyện cho các linh hồn trên
Con xin chân thành cám ơn

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *