Home / Testimonial / Linh hồn Linh Mục Cha

Linh hồn Linh Mục Cha

Linh hồn Linh Mục Cha Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh vừa mới qua đời.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *