Home / Testimonial / Linh hồn Maria Vũ Thụy

Linh hồn Maria Vũ Thụy

Linh hồn Maria Vũ Thụy Hương, linh hồn Đa Minh Ngô Thanh Nhã và linh hồn ân thân nhân được lên chốn nghỉ ngơi. Con xin cám ơn Hội Dòng.

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *