Home / Testimonial / Linh hồn ông bà tổ

Linh hồn ông bà tổ

Linh hồn ông bà tổ tiên và chị em dòng Trinh Vương đã qua đời sớm hưởng Thánh Nhan Chúa.

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *