Home / Testimonial / Linh hồn PHÊ-RÔ, MATTA, TÊ-RÊ-SA,

Linh hồn PHÊ-RÔ, MATTA, TÊ-RÊ-SA,

Linh hồn PHÊ-RÔ, MATTA, TÊ-RÊ-SA, linh hồn thai nhi cùng các đẳng linh hồn được hưởng nhan thánh Chúa.

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *