Home / Testimonial / Linh hồn: Giuse Antôn 4 linh hồn Anrê 3

Linh hồn: Giuse Antôn 4 linh hồn Anrê 3

Linh hồn:
Giuse
Antôn
4 linh hồn Anrê
3 linh hồn Anna
Xin cho các linh hồn được về hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (Ga 20:1-9)

“Ngày đầu tuần…. khi trời còn tối” Dẫn nhập Phục Sinh là một biến cố …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *