Home / Testimonial / Louis Bertrand, Matta, FX,

Louis Bertrand, Matta, FX,

Louis Bertrand, Matta, FX, FX, Phêrô, Phêrô Phêrô, Jean D’ arc, Anne, Maria, Teresa, Teresa, Agatha và các linh hồn Xin Chúa đón nhận các linh hồn vào nước hằng sống muôn đời

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *