Home / Testimonial / Margarita Trần thị tuyến sớm

Margarita Trần thị tuyến sớm

Margarita Trần thị tuyến sớm được về hưởng nhan thánh chúa

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *