Home / Testimonial / Tạ ơn Ba Đấng, cầu

Tạ ơn Ba Đấng, cầu

Tạ ơn Ba Đấng, cầu bình an và như ý cho gia đình, xin ơn trả được nợ, xin cho công việc làm được thuận lợi
Cầu cho Linh hồn Đức Cha Phao lô, linh hồn Maria, linh hồn Maria Teresa, 2 linh hồn Giuse, linh thai nhi, linh hồn tiên nhân nội ngoại lương giáo và các linh hồn.

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *