Home / Testimonial / Tạ ơn Ba Đấng Linh hồn

Tạ ơn Ba Đấng Linh hồn

Tạ ơn Ba Đấng
Linh hồn Đức Cha Phao lô, linh hồn Maria, linh hồn Maria Teresa, 2 linh hồn Giuse, linh hồn thai nhi và các linh hồn
Cầu bình an cho gia đình, xin ơn trả được nợ, xin cho công việc làm được thuận buồm xuôi gió

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *