Home / Testimonial / Vincent Thân Nguyễn, Anna Nguyễn

Vincent Thân Nguyễn, Anna Nguyễn

Vincent Thân Nguyễn, Anna Nguyễn thị Sáu, Therresa Nguyễn thị Mỹ xin Thiên Chúa toàn năng cho linh hồn những người thân quen của con sớm được vào nước Thiên Đàng với Thiên Chúa Amen.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *