Home / Testimonial / Xin cầu cho các linh

Xin cầu cho các linh

Xin cầu cho các linh hồn: Dominico Nguyễn văn Dưỡng; Giuse Nguyễn văn Nuôi; Maria Huỳnh thị Tứ; Magarita Trần thị Lựu; Giuse Trương Minh Hoàng; Philibert Lucien Trần văn Lê; Maria Trương Thị Thu Hà; Phêrô Nguyễn Ngọc Quế; Marta Nguyễn thị Hưởng; Marta Tăng thị Tu; Anna Lâm Ngọc Lan; Philipphe Nguyễn văn Hoà; Dominico Tăng Thiện Tông; Phêrô Nguyễn Hữu Danh; Linh mục Ernest Nguyễn văn Nhường; Madalenna Võ thị Kiều Dung; Agata Nguyễn thị Quản; Linh mục Phêrô Nguyễn văn Tường mới qua đời cùng các linh hồn ông bà tổ tiên được hưởng Nhan thánh Chúa!

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *