Home / Testimonial / Xin cầu cho linh hồn

Xin cầu cho linh hồn

Xin cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn văn Long; Phêrô Tăng văn Giỏi và các đẳng linh hồn! ??

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *