Home / Testimonial / Xin cầu cho linh hồn

Xin cầu cho linh hồn

Xin cầu cho linh hồn Maria và 2 linh hồn Đa Minh được sớm hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *