Home / Testimonial / Xin cầu cho linh hồn

Xin cầu cho linh hồn

Xin cầu cho linh hồn Maria và 2 linh hồn Đa Minh được sớm hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *