Home / Testimonial / Xin cầu cho Linh hồn

Xin cầu cho Linh hồn

Xin cầu cho Linh hồn ông bà tổ tiên cùng thân nhân và các đẳng linh hồn được sớm hưởng Nhan Chúa.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *