Home / Testimonial / – Xin cầu nguyện cho

– Xin cầu nguyện cho

– Xin cầu nguyện cho các linh hồn: Gioan Baotixita Khánh, Gioan Baotixita Vũ, Phêrô Định, Phêrô Thuận, Phêrô Vũ và các linh hồn tiên nhân.
– Xin cho toàn thể thế giới được bình an.

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *