Home / Testimonial / xin cầu nguyện cho Bố

xin cầu nguyện cho Bố

xin cầu nguyện cho Bố là Linh hồn Vincent Bùi Văn Tốn và Mẹ Têrêsa Vũ Thị Đạo

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các linh hồn ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *