Home / Testimonial / Xin cầu nguyện cho linh

Xin cầu nguyện cho linh

Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioa Kim Hà Anh Dũng, Giuse Maria Hà Nguyên, Gioa Kim Hà Thiên Ân, và các đẳng linh hồn. Con xin cảm ơn

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *