Home / Testimonial / Xin chúa đón nhận linh

Xin chúa đón nhận linh

Xin chúa đón nhận linh hồn Phaolô nơi chốn yên nghĩ

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *