Home / Testimonial / Xin quý Cha, quý cộng

Xin quý Cha, quý cộng

Xin quý Cha, quý cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thuý Liên sớm hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *