Home / Testimonial / Xin quý Sr cầu nguyện

Xin quý Sr cầu nguyện

Xin quý Sr cầu nguyện cho 3 Linh hồn Đaminh và tiên nhân. Cầu nguyện cho gia đình được bình an. Con cám ơn Quý Sr nhiều ạ!

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *