Home / Testimonial / Xin thương cầu nguyện cho

Xin thương cầu nguyện cho

Xin thương cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse và Maria (là ông bà nội con), và Linh Hồn 2 người ngoại đạo (là 2 bà ngoại của con). Xin Chúa thương cho ông bà con sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *