Home / Timeline Stories / 1386 Lễ Bổn Mạng Dòng

1386 Lễ Bổn Mạng Dòng

Lễ bổn mạng của Dòng, “Commemoratio solemnis Sanctae Mariae”, được đề cập lần đầu tiên vào năm 1386 và thường được cử hành vào ngày 17 tháng 7 (sau đó là ngày 16 tháng 7).

Lòng sùng kính Đức Mẹ của Dòng Cát Minh được thể hiện qua nhiều tác phẩm, bao gồm “Collectaneum exemplorum et miraculorum” của Baldwin Leers và “De patronatu et patrocinio Beatae Virginis Mariae” của Arnold Bostius. “Sắc lệnh Sabbatine”, một tài liệu giả mạo xuất hiện khoảng năm 1430, đóng một vai trò trong lòng sùng kính Áo Đức Bà Núi Cát Minh.

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …