Home / Timeline Stories / 1499 Cải Tổ Albi

1499 Cải Tổ Albi

Vào cuối thế kỷ 15, Dòng Cát Minh trải qua các nỗ lực cải cách cả từ bên trong và bên ngoài hàng ngũ của mình.

Năm 1499, Louis d’Amboise, giám mục cải tổ của Albi, đã khởi xướng một nỗ lực cải tổ trong Dòng Cát Minh. Ông thay thế cộng đoàn Cát Minh Albi bằng các sinh viên nghèo từ Đại học Montaigu thánh John Standonck ở Paris và đưa linh mục Eligius Denis, thành viên của tu đoàn Mantua về làm bề trên và để giới thiệu cho họ về đời sống Cát Minh. Năm 1502 Hồng y George d’Amboise, người tận tâm với cải tổ, đã nâng cải cách Albi lên thành Tu Đoàn sau những thành tựu cải cách của nó. Cải tổ Albi đã sản sinh nhiều cá nhân học thức và đức hạnh, trong đó có John de Campo.

Tại Paris, năm 1503, Hồng y George d’Amboise cũng nhắm đến việc cải tổ học viện  Paris tại Place Maubert. Tuy nhiên tổng tu nghị đã cấm các tu sĩ tự phát cải tổ nếu chưa được phép của Tổng quyền. Cha Tổng quyền đã vạ tuyệt thông các tu sĩ tự cải tổ và đuổi các giảng viên và sinh viên ra khỏi trường tại Paris.

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Cộng đoàn tu …