Home / Timeline Stories / Thánh Giáo Hoàng Hyginus (Higino)

Thánh Giáo Hoàng Hyginus (Higino)

136-140 Thánh Giáo Hoàng Hyginus ( Higino )

  • Giáo Hoàng Hyginus  người thành Athens, Hy Lạp. Bằng những kiến thức Triết và Thần học lỗi lạc, đức Hyginus  đã chiến đấu chống lại phái Trực tri. Ngài cực lực chống lại Cerdon- người đã từ chối giá trị của Cựu ước và một phần Tin mừng của Luca.
  • Ngài được xem là vị Giáo Hoàng đã thiết lập và tổ chức hàng giáo sĩ trong Giáo Hội. Chính Ngài đã đưa ra quy định về người đỡ đầu khi lãnh nhận bí tích rửa tội để giúp đỡ Tân tòng. Đặc biệt, Ngài ấn định tất cả nhà thờ phải được làm phép hoặc thánh hiến.
  • Triều đại Giáo Hoàng của Ngài từ năm 136-140. Dưới Giáo triều của ngài, Giáo Hội bị bắt bớ dữ dội và chính Ngài cũng chịu tử đạo vào năm 140. Ngài được an táng bên cạnh mộ thánh Phêrô. Giáo Hội phong thánh và kính nhớ Ngài vào ngày 11tháng 1 hằng năm.

Nguồn tham khảo :

⮚              LM PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÙNG. 265 Triều Đại Giáo Hoàng. NXB Tôn Giáo, 2010. Trang 29.

⮚              BAN GIÁO LÍ GIÁO PHẬN NHA TRANG. Sơ lược lịch sử Hội Thánh Công Giáo toàn cầu, NXB Tôn Giáo, 2015. Trang 18

Nguồn hình ảnh :

 

 

 

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …