TIN

(Gioan 20:19-31)

 

Nếu một ai đó nói với bạn: “Ở thành phố này có một con chó dài 3 mét, nặng 300 ký.” Bạn có tin không? Nếu có người nói: “Tối hôm qua, tôi thấy một cô gái có cánh bay ngang qua cửa sổ lầu năm của tôi.” Bạn có tin không? Nếu một người khác khoe: “Chiếc xe tớ mới mua có thể nói chuyện với tớ giống như một người bạn.” Bạn có tin không?

Nếu câu trả lời của bạn là không thì bạn có thể hiểu hơn về phản ứng của Tô-ma trong Tin Mừng hôm nay: “Nếu tôi không nhìn thấy lỗ đinh nơi bàn tay Thầy, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn Thầy, tôi không tin.” Thầy Giêsu bị đóng đinh, chết và mai táng. Người ta lăn một tảng đá lớn đè lên cửa mộ. Một cái chết như bao cái chết, có khác chăng là cái chết của Thầy đau đớn hơn và thê thảm hơn. Thế mà vài ngày sau khi Thầy chết, Tô-ma gặp lại các bạn thì được nghe “Này, chúng tôi đã gặp Thầy sống lại.” Từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe có chuyện người nào chết mà sống lại cả. Nếu bạn là Tô-ma, bạn sẽ tin họ ngay? Ta nên nhớ thêm một chi tiết nữa: ngay bản thân những người bạn của Tô-ma cũng không thể tin vào mắt mình khi Đức Giêsu hiện ra với họ lần thứ nhất. Họ cứ tưởng là xem thấy ma. Thế mới biết niềm tin là một điều không dễ dàng.

Lời của Tô –ma “Nếu tôi không thấy tận mắt, nếu tôi chạm tận tay,… tôi sẽ không tin” cho thấy đây là một nhu cầu rất thật của con người, trong đó có bạn và tôi, đặc biệt là trong thế giới hiện đại ta đang sống, một thời đại ưa chuộng hình ảnh. Chẳng hạn, một trang web sẽ chẳng mấy hấp dẫn nếu không có hình ảnh. Nếu không thấy tận mắt, sẽ rất khó tin. Một thực tế!

            Tuy rằng Đức Giêsu kết luận: “Phúc cho ai không thấy tôi mà vẫn tin.”, Người vẫn thoả mãn nhu cầu được thấy của con người. Vì thế mà Người mới hiện ra với Tô-ma để củng cố niềm tin của ông và qua ông củng cố niềm tin của nhiều người.

            Con người thời Tô-ma khao khát được thấy. Đức Giêsu đã cho họ thấy trực tiếp. Con người thời đại chúng ta cũng khao khát được thấy, được đụng chạm một cách cụ thể. Câu hỏi đặt ra là: Đức Giêsu có còn tiếp tục tỏ mình ra cho con người hôm nay thấy Người không? Câu trả lời: Có! Câu hỏi tiếp theo: Bằng cách nào? Tôi nghĩ câu trả lời không phức tạp lắm.

            Để trả lời câu hỏi “Người tỏ mình cho con người trong thế giới hôm nay bằng cách nào?”, trước hết ta phải trả lời câu hỏi “Người tỏ mình cho chính bản thân tôi bằng cách nào?, hoặc “Nhờ phương tiện nào mà tôi đã tin vào Đức Giêsu Kitô?”

            Phải chăng có ai đó đã đọc Kinh Thánh cho tôi nghe và thế là tôi tin? Cứ sự thường thì điều này khó xảy ra! Bản thân tôi cũng đã nhiều lần kể chuyện Kinh Thánh cho nhiều người, nhưng họ chỉ nghe như nghe bao nhiêu câu chuyện khác. Rủi thay, họ vẫn chưa tin vào Đức Giêsu! Hì hì hì…

Bạn thân mến, không biết bạn đã tin Người như thế nào, chứ tôi thì tôi tin vào Người nhờ dấu chỉ này: máu. Vâng, chính những dòng máu đổ ra đã cho tôi niềm tin vững chắc vào Đức Giêsu như hôm nay. Nhưng máu tôi đang nói đến là máu của ai?

Trước hết, đó là máu của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Người đã tự nguyện đổ máu để diễn tả tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho tất cả.

Tiếp đến, đó là máu của những ai làm chứng rằng họ đã trực tiếp gặp Đức Giêsu sống lại. Họ sẵn sàng trả giá cho điều họ trông thấy, ngay cả bằng chính mạng sống của mình.

Rồi máu của cha ông chúng ta, những vị anh hùng tử đạo, cho dù là họ không trực tiếp nhìn thấy Đức Giêsu. Không phải một vài người mà là hàng triệu người đã đổ máu ra. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để tuyên xưng rằng Đức Giêsu đang thực sự sống trong họ.

Bạn thân mến, tôi đã nhìn thấy Đức Kitô Phục Sinh trong máu của rất nhiều nhân chứng và tôi đã tin vào Người. Bây giờ ta có thể trở lại câu hỏi: “Làm sao Đức Kitô Phục Sinh tỏ mình ra cho con người ngày hôm nay?” Câu trả lời bây giờ đã rõ: bằng máu của chúng ta. Chúng ta là nhân chứng cho Người! Nhưng làm sao ta có thể đổ máu cho Người? Có lẽ phần đông chúng ta không phải đổ máu của mình theo nghĩa đen bởi vì ta sống trong một thời đại tôn trọng quyền tự do tôn giáo ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ta có thể đổ máu cho Thầy Giêsu bằng tình yêu dành cho tha nhân xung quanh mình. Bạn có thể đặt câu hỏi: “Tại sao tình yêu lại liên quan đến chuyện đổ máu?” Vâng, bởi vì dấu chỉ của tình yêu đích thực là hy sinh. Những hy sinh của ta vì yêu thương tha nhân, dù là nhỏ bé đến đâu, đều là máu thật ta có thể đổ ra cho Đức Giêsu Phục Sinh để làm cho Người tỏ hiện trong thế giới này.

Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI nhắc nhớ ta một điều thế này: “Con người hôm nay dễ lắng nghe lời của nhân chứng hơn là của thầy dậy, và nếu họ có nghe các thầy dạy thì bởi vì các thầy dạy là các nhân chứng.”

Chúng ta cùng xin Chúa Giêsu giúp ta biết cách làm cho Người tỏ hiện trong cuộc đời của mình. Bạn thân mến, tôi tin rằng ngày chúng ta gặp Người diện đối diện, Người sẽ nói với ta: “Hỡi bạn thân của tôi, hãy vào hưởng hạnh phúc với tôi.”

Giuse Việt, O.Carm. 

BELIEVE

(John 20:19-31)

 

If someone told you: “In this city, there is a dog which is 3 meters long and which weighs 300 kilograms.” Would you believe it? Or if someone said to you: “Last night, I saw a girl with wings flying outside my window.” Would you believe it? Or, if someone else said to you: “My new car can talk to me just like a friend.” Would you believe it?

If you find it hard to believe those things, you can understand the reaction of Thomas in the Gospel today: “Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nailmarks, and put my hand into his side, I will not believe.” His teacher, Jesus, was crucified, killed and buried. All this just happened a few days ago. His death is just a fact, a death like every other death, except more painful and more terrible. Then today, his friends are saying to him: “Hey, we have seen Jesus alive again!” What’s going on? He has never heard someone coming back to life after death. Put yourself in his shoes, will you believe it right away? We also need to remember another fact: Those friends who are telling this story did not believe their eyes when Jesus appeared to them the first time. They even thought that they saw a ghost. Anyway, coming to belief is not an easy thing, is it?

My friend, the words of Thomas: “If I do not see it with my own eyes and touch it with my own hands, I will not believe!” show a real need of human beings, including you and me, especially in the world of our age, an age that loves images. For example, a website would not be attractive without images. Without seeing by the eyes, it’s just hard to believe.

Even though Jesus later on concludes “Blessed are those who have not seen and have believed.”, he does satisfy the desire to see and touch of the human. That is the reason why he appears to Thomas today to help him believe, and through him, to help many others believe, too.

The people of the time of Thomas desired to see and Jesus Christ satisfied their desire. The people of our time also desire to see. The question is: “Does Jesus continue to satisfy their desire or not?”

The answer is: Yes. Of course! Next question: But how? I think it is not complicated to answer.

In order to answer the question “How does Jesus show himself to the world today?”, first we have to answer the question “How did he show himself to me?” or “By what means did I come to believe in him?”

Someone read the Bible to me and I just believed right away? Generally, no! I myself talked about the Bible to many people, but they listened to it just like other stories. Unfortunately, they have not come to believe yet.

My friend, I don’t know about your case, but my belief and faith have been born of blood. Yes! It is the fact that blood was shed that I could have the firm Christian faith as I have today. But whose blood is it?

First of all, it is the blood of Jesus Christ, the Son of God. He voluntarily shed his blood to express the unconditional love of God for all.

Next, it is the blood of those who said that they have directly seen Jesus alive again after his death. They were willing to pay the price for what they saw, even at the price of their own life.

Then it is the blood of our anscestors, even if they did not directly see Jesus. Not a few but millions of them have shed their blood. They were willing to sacrifice their lives to proclaim that Jesus was truly living in them.

My friend, I have seen the Risen Christ in the blood of many witnesses and I have believed in Him. Now we can come back to the question: “How does the Risen Christ make himself seen to the people of today’s world?” The answer becomes obvious now: in the shedding of our blood. We are his witnesses! But how can we shed our blood for him? Perhaps most of us do not have to shed our real red blood in the literal sense because we live in an age where religious freedom is respected in most parts of the world. However, we can shed our blood for Jesus by our love for others around us each day. Well, you may ask: “Why does love have to do with blood?” Yes, because the true sign of love is sacrifice. Our sacrifice out of love for others, no matter how small it is, is true blood that we can shed for Jesus to make him seen and proclaimed.

Pope Paul VI reminds us: “Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses”.

Let’s us pray to Jesus to help us know how to make him seen in our lives. My friend, I believe that one day when we see Jesus face to face, he will tell us: “My good friend, come in and enjoy happiness with me.

Joseph Viet, O.Carm.

 

CROIRE

(Jean 20:19-31)

 

 Si quelqu’un vous disait : « Dans cette ville, il y a un chien qui mesure 3 mètres de long et qui pèse 300 kilogrammes. » le croiriez-vous ? Ou si quelqu’un vous disait : « Hier soir, j’ai vu une fille avec des ailes qui volait à l’extérieur de ma fenêtre. » le croiriez-vous ? Ou si quelqu’un vous disait : « Ma nouvelle voiture peut me parler comme à un ami. » le croiriez-vous ?

Si vous trouvez difficile de croire ces balivernes, vous pouvez mieux comprendre la réaction de Thomas dans l’Evangile d’aujourd’hui : «Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Son maître, Jésus, a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Cela vient de se passer quelques jours auparavant. Sa mort est un simple évènement, une mort semblable à la mort de n’importe qui, mais plus douloureuse et plus terrible. Alors, aujourd’hui, ses amis lui disent : « Eh, nous avons vu Jésus ressuscité ! » Que se passe-t-il ? Il n’a jamais entendu parler de quelqu’un revenant à la vie après sa mort. Mettez-vous à sa place, le croiriez-vous immédiatement ? Nous avons également besoin de nous rappeler un autre fait : les amis qui sont en train de raconter cette histoire n’ont pas cru leurs yeux quand Jésus leur est apparu la première fois. Ils ont même pensé qu’ils avaient vu un fantôme. Quoi qu’il en soit, parvenir à croire n’est pas facile.

Mes frères et sœurs, les paroles de Thomas : «Si je ne le vois pas avec mes propres yeux et le touche avec mes mains, je ne croirai pas ! » montrent un réel besoin des êtres humains, y compris chacun de nous, particulièrement dans le monde actuel qui aime les images. Par exemple, un site Web ne serait pas attirant sans images. Sans pouvoir voir de ses propres yeux, c’est difficile à croire.

Bien que Jésus plus tard dise : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. », il satisfait vraiment le désir tout à fait humain de voir et de toucher. C’est pourquoi il est apparu à Thomas aujourd’hui pour l’aider à croire et grâce à lui, pour en aider beaucoup d’autres à croire, eux aussi.

Les contemporains de Thomas ont désiré voir, et Jésus Christ a réalisé leur souhait. Les gens de notre temps eux aussi désirent voir. La question est : « Est-ce que Jésus continue à satisfaire notre désir ou pas ? » La réponse est : « Oui! Bien sûr ! »

La question suivante : « Mais comment ? » Je pense qu’il n’est pas difficile d’y répondre.

En revanche, pour répondre à la question : « Comment Jésus se montre-t-il au monde aujourd’hui ? », nous devons d’abord répondre à la question : « Comment m’est-il apparu ? » ou « Par quels moyens suis-je arrivé à croire en lui ? »

Est-ce que quelqu’un m’a lu la Bible ? ou bien ai-je cru spontanément ? Moi-même, j’ai parlé de la Bible à de nombreuses personnes, mais elles l’ont écoutée comme elles écoutaient n’importe quelle autre histoire. Et malheureusement, elles ne sont pas encore parvenues à croire en Jésus.

Mes frères et sœurs, je ne suis pas au courant de votre parcours, mais ma foi est née dans le sang. Oui ! C’est le fait que le sang a été versé que ma foi chrétienne est ferme aujourd’hui. Mais quel est ce sang dont je parle ?

Tout d’abord, c’est le sang de Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il a versé volontairement son sang pour exprimer l’amour sans condition de Dieu pour nous tous.

Ensuite, c’est le sang de ceux qui ont témoigné, qui ont  dit qu’ils avaient vu Jésus vivant de nouveau après sa mort. Ils étaient disposés à payer le prix suprême pour celui qu’ils avaient, le prix de leur propre vie.

C’est donc le sang de nos ancêtres, même s’ils n’ont pas vu Jésus de leurs propres yeux. Non pas quelques uns mais les millions qui ont versé leur sang. Ils étaient disposés à sacrifier leur vie pour proclamer que Jésus vivait vraiment en eux.

Mes frères et sœurs, j’ai vu le Christ ressuscité dans le sang de beaucoup de témoins et j’ai cru en Lui. Maintenant, nous pouvons revenir à la question : « Comment Jésus se montre-t-il au monde aujourd’hui ? » La réponse devient évidente : dans le fait de verser notre sang. Nous sommes ses témoins ! Mais comment pouvons-nous verser notre sang pour lui ? Peut-être, ne devons-nous en majorité répandre notre sang au sens littéral du terme, parce que nous vivons dans une époque où la liberté religieuse est respectée dans la plupart des pays du monde. Pourtant, nous pouvons répandre notre sang pour Jésus en aimant chaque jour tous les autres qui nous entourent.

Mais, vous pouvez vous demander : « Pourquoi l’amour concerne-t-il le sang ? » Parce que le signe du véritable amour vrai c’est le sacrifice. Notre sacrifice de l’amour pour les autres, même s’il est petit, est le vrai sang que nous pouvons verser pour Jésus afin de le rendre vivant et proclamé.

Le Pape Paul VI nous rappelle : « L’homme moderne écoute plus volontiers des témoins que des enseignants et s’il écoute vraiment des enseignants, c’est parce qu’ils sont des témoins ».

Prions Jésus de nous aider à savoir comment le rendre visible dans nos vies. Mes frères et sœurs, je crois que le jour où nous verrons Jésus face à face, il nous dira : « Mon ami(e), entre et apprécie le bonheur d’être avec moi. »

Joseph Viet, O. Carm.

 

 

Check Also

Thắp nến cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN Cầu nguyện cho người thân yêu không …