Home / Chia Sẻ / Tự Bạch

Tự Bạch

 

Tác giả: Maria Châm

 

 

Con chọn Chúa giữa lạc hoan trần thế
Con chọn Ngài giữa cám dỗ đam mê
Đắn đo, cân nhắc kỹ càng
Lòng con quyết định hiến dâng cho Ngài.
Nhưng lạy Chúa! Yêu Ngài sao khó quá
Làm sao yêu khi còn cả con tim
Làm sao yêu khi mặc tính con người
Yêu vị kỷ là tình yêu nhân loại
Chúa nhân từ mở lòng cho con hiểu
Muốn yêu Ngài con phải biết vị tha
Yêu quảng đại, phải là vô vị lợi
Và không đòi, không buộc Cháu điều chi
Bắt đền Chúa, con bắt đền Chúa đó
Chúa chọn con mà con chẳng được gì
Với ai kia có danh vị cao sang
Trong nhà Chúa, trong đền thờ Chúa ngự
Còn yêu con Chúa bỏ ngoài trần thế
Chúa để con giữa sóng gió phong ba
Chúa để con trong cám dỗ đời thường
Cho con phải lao đao nơi chiến trận
Chúa yêu thế ai mà thèm yêu Chúa
Làm người tình ngài thật khó làm sao
Bạn thân Ngài đếm được trên ngón tay
Chúa yêu thế, Chúa còn cô đơn mãi
Chúa thấy không: những lời con vừa thốt
Là cả phân bì, ganh tỵ, ghét ghen
Chúa thấy không: với bản tính con người
Con đòi hỏi điều chướng tai gai mắt
Chúa thấy đấy những nghĩ suy nông cạn
Làm đau lòng, xúc phạm Đấng Tình Quân
Xin xót thương, xin lượng cả khoan hồng
Tha thứ tội cho tình nương khờ khạo
Vì hời hợt không nghĩ suy cặn kẽ
Chỉ biết có mình, chẳng biết đến ai
Xin dạy con yêu quảng đại như Ngài
“Hiến mạng sống vì người mình yếu dấu”
Ôi thượng đế, lạy Cháu Trời cao cả
Xin thương tình nhận hiến lễ con dâng
Xác hồn con cùng tất cả tâm tư
Trước ngai Chúa xin làm quà thượng tiến.

 

Mùa chay 1977 – Lễ thánh Teresa Avila 2000

Cát Bụi

 

Check Also

Đại hội Huynh Đoàn Dòng Ba Cát Minh

Vào hai ngày 15.10 và 16.10.2022, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, …