Home / Linh Đạo - Đời Sống Tâm Linh / Xây Dựng Một Đời Sống Cầu Nguyện Hiệu Quả

Xây Dựng Một Đời Sống Cầu Nguyện Hiệu Quả

Mục đích chính của cầu nguyện là xây dựng một mối liên hệ riêng tư với Thiên Chúa. Mối liên hệ này chỉ có thể hoàn thành được khi chúng ta biết chờ đợi trước sự hiện diện của Chúa, để Ngài có thể chia sẻ với chúng ta những điều thầm kín trong trái tim Ngài.

Để có được mối liên lạc mật thiết với Chúa, chúng ta cần biết thánh ý và những mục đích của Chúa muốn cho dân của Ngài, cho nhân loại đang sống trong lầm lạc, hay cho những gì có liên quan đến hành trình hằng ngày của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta bầu bạn với Chúa trong cầu nguyện, thì có thể những khao khát của Chúa sẽ trở thành những khao khát của chúng ta. (Tv 37:4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng).

Ông John Wesdley có lần đã nói: “Dường như Thiên Chúa bị giới hạn bởi đời sống cầu nguyện của chúng ta – Người chẳng làm gì đựợc cho nhân loại nếu không có ai cầu xin Ngài.” (Có người thì nói: cầu nguyện là sức mạnh của con người và là sự yếu đuối của Thiên Chúa). Thoạt mới nghe thì câu này xem ra có vẻ nghịch lý. Tuy vậy, đọc sách Sáng Thế chương 1, chúng ta thấy sau khi dựng nên người nam, Chúa cho con người quyền cai quản mọi sự do tay Ngài làm nên. Vì thế, Adong đã thống trị mặt đất và mọi loài thụ tạo do Chúa làm nên, quyền hành được chính Chúa ban cho ông. Sau khi Satan lứa dối Evà, Adong phạm tội phản nghịch cùng Chúa và theo Satan, Satan đã trở thành chúa tể của thế gian này.

Khi nhìn vào tình trạng thế giới chung quanh ta, với những đau khổ, chiến tranh, đói khát, đạo đức suy đồi, luân lý sai lầm, thù ghét, bạo động v..v.. chúng ta nhận ra rằng nếu Chúa đang điều khiển thế giới này, thì những gì xảy đang xảy ra nhất định là không đúng theo đường lối của Ngài rồi. Nhưng Không, Satan đang là chúa của thế giới này trong một thời kỳ, cho tới khi hết hạn định.

(1Cor4:4 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người). Thế nhưng, Chúa cho chúng ta một khí giới lớn lao để bẻ gẫy thành trì của Satan, thay mặt cho nhân loại và các quốc gia trên thế giới. VŨ KHÍ ĐÓ LÀ CẦU NGUYỆN VÀ CẦU THAY. Satan có Adong một thời kỳ, Chúa không làm gì được nếu dưới trần gian này không có ai kêu cứu Ngài.
2 Sb 7,14 nói rằng: “Nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó”.

DXT Chuyển Dịch

Check Also

THÁNH INHAXIÔ ANKIÔKHIA – Tác Phẩm và Đời Sống Tâm Linh

THÁNH INHAXIÔ ANKIÔKHIA (50-107) Tiểu sử – Không có một tài liệu nào ghi rõ …