Home / Sống một đời sống trung thành…

Sống một đời sống trung thành…

“Sống một đời sống trung thành với Đức Giêsu Kitô và trung tín phục vụ Người bằng trái tim tinh tuyền và một lương tâm trong sáng”:  những lời trên, được chính Thánh Phaolô linh hứng, và là nền tảng cho tất cả mọi yếu tố trong đoàn sủng của chúng tôi. 

“Sống một đời sống trung thành với Đức Giêsu Kitô và trung tín phục vụ Người bằng trái tim tinh tuyền và một lương tâm trong sáng”:  những lời trên, được chính Thánh Phaolô linh hứng, và là nền tảng cho tất cả mọi yếu tố trong đoàn sủng của chúng tôi.