Home / Tag Archives: Titus Brandsma

Tag Archives: Titus Brandsma

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn nhận việc tuyên thánh cho Chân phước Titus Brandsma

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn nhận việc tuyên thánh cho Cha Titus Brandsma, một linh mục Dòng Cát Minh. Hôm qua, thứ năm, 25/11/2021, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã loan tin về việc Đức Thánh Cha đã chuẩn nhận phép lạ do việc chuyển cầu của Chân phước …

Xem thêm ...