Home / Event / Thánh Elizabeth của Ba Ngôi (OCD), trinh nữ

Thánh Elizabeth của Ba Ngôi (OCD), trinh nữ

Thánh Elizabeth của Ba Ngôi (OCD), trinh nữ

Check Also

Thánh Elizabeth của Ba Ngôi (OCD), trinh nữ

ƠN THIÊN TRIỆU và NGUYỆN ƯỚC TRUNG THÀNH Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 24.04.2021 …