Home / Tag Archives: Nguyễn Văn Tâm

Tag Archives: Nguyễn Văn Tâm

Mẹ Maria, Đấng bao phủ ta trong Áo Đức Bà.

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Mẹ Maria, Đấng bao phủ ta trong Áo Đức Bà.” Ts. Giuse Nguyễn Văn Tâm, O.Carm. Lời Chúa: Đức Giêsu ra đời ( Lc 2, 1-20) Thời ấy, hoàng đế Au-gút tô ra …

Xem thêm ...