Home / Các suy niệm về Đức Maria

Các suy niệm về Đức Maria

Thông Điệp Từ Cha Tổng Quyền Gửi Đến Gia Đình Cát Minh Nhân Dịp Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Núi Cát Minh

Lo NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2023 Ngày 16 tháng 7 quy tụ tất cả anh chị em trên khắp thế giới trong dịp mừng lễ và tạ ơn vì món quà tình yêu của chúng ta dành cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, dưới tước hiệu Đức Mẹ Núi …

Xem thêm ...

Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe.” Ts. Phaolô Đặng Văn Tuấn, O.Carm.  

Xem thêm ...

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người nữ chiêm niệm.” Ts. Antôn Nguyễn Công Thành, O.Carm.    

Xem thêm ...

Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá.” Ts. Gioan Nguyễn Minh Trực, O.Carm.

Xem thêm ...

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Bà tiến dâng” Ts. Vinh-sơn Vũ Trọng Tài, O.Carm.

Xem thêm ...

Mẹ Maria, Đấng bao phủ ta trong Áo Đức Bà.

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Mẹ Maria, Đấng bao phủ ta trong Áo Đức Bà.” Ts. Giuse Nguyễn Văn Tâm, O.Carm. Lời Chúa: Đức Giêsu ra đời ( Lc 2, 1-20) Thời ấy, hoàng đế Au-gút tô ra …

Xem thêm ...