Home / Event / Lectio Divina: Thánh Batôlômêo Tông Đồ

Lectio Divina: Thánh Batôlômêo Tông Đồ

Date: Thứ Năm 24 Tháng Tám, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Mùa Thường Niên                                              

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha,

Xin giúp chúng con tìm kiếm các giá trị

sẽ mang đến cho chúng con niềm vui mừng lâu dài trong thế giới thay đổi này.

Trong niềm ước mong của chúng con vì những gì Cha đã hứa

làm cho chúng con đồng tâm đồng trí.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha,

Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

2.  Phúc Âm – Gioan 1:45-51 

Hôm sau, ông Philípphê gặp ông Náthanaen và nói:  “Đấng mà sách Luật Môisen và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp:  đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nagiarét.”  Ông Náthanaen liền bảo:  “Từ Nagiarét, làm sao có cái gì hay được?”  Ông Philípphê trả lời:  “Cứ đến mà xem!”

Đức Giêsu thấy ông Náthanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng:  “đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.”  Ông Náthanaen hỏi Người:  “Làm sao Ngài lại biết tôi?”  Đức Giêsu trả lời:  “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”  Ông Náthanaen nói:  “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!”  Đức Giêsu đáp:  “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin!  Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”

Người lại nói:  “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

3.  Suy Niệm

  Chúa Giêsu trở lại miền Galilê.  Người gặp ông Philípphê và bảo ông:  “Hãy theo Ta!”  Mục đích của lời kêu gọi luôn giống nhau:  “đi theo Chúa Giêsu”.  Các Kitô hữu tiên khởi đã tìm cách duy trì tên của các tông đồ đầu tiên, và có một số người họ thậm chí còn lưu giữ tên họ và nguyên quán của các ông.  Các ông Philípphê, Anrê và Phêrô quê ở vùng Bếthsaiđa (Ga 1:44).  Ông Náthanaen thì đến từ làng Cana.  Ngày nay, nhiều kẻ quên tên của những người đã hiện diện tại các cộng đoàn đầu tiên của họ.  Nhớ tên là một cách để giữ gìn căn tính.

  Ông Philípphê gặp ông Náthanaen và nói với ông về Chúa Giêsu:  “Đấng mà sách Luật Môisen và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp:  đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nagiarét.”  Đức Giêsu là Đấng mà tất cả lịch sử của Cựu Ước đã đề cập đến.

  Ông Náthanaen hỏi:  “Từ Nagiarét, làm sao có cái gì hay được?”  Có lẽ, ngay cả trong câu hỏi của ông đã có một sự kình địch hiện diện giữa những ngôi làng nhỏ trong cùng miền:  Cana và Nagiarét.  Ngoài ra, theo giáo huấn chính thức của các Kinh Sư, Đấng Cứu Thế sẽ đến từ làng Bêlem, miền Giuđa.  Người không thể nào đến từ làng Nagiarét tại miền Galilê (Ga 7:41-42).  Ông Philípphê đưa ra câu trả lời tương tự mà Chúa Giêsu đã nói với hai người môn đệ khác:  “Cứ đến mà xem!”  Đó không phải là bằng cách áp đặt, mà chính là bằng cách trông thấy tận mắt người ta được thuyết phục.  Lần nữa, trong cùng một cách:  Gặp gỡ, trải nghiệm, chia sẻ, chứng kiến, dẫn đưa đến với Chúa Giêsu!

  Chúa Giêsu thấy ông Náthanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng:  “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.”  Và khẳng định rằng Chúa đã biết ông Náthanaen trước đó khi ông đứng ở dưới cây vả.  Làm thế nào mà ông Náthanaen lại có thể là một “người Israel đích thật” nếu ông đã không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế?  Ông Náthanaen “đã đứng ở dưới cây vả”.  Cây vả là biểu tượng của dân Do Thái (xem Mk 4:4; Dcr 3:10; 1V :5).  Một người Israel đích thực là một người biết cách tách mình khỏi những ý nghĩ của riêng mình khi người ấy nhận thấy rằng họ không đồng ý với kế hoạch của Thiên Chúa.  Người Do Thái, kẻ chưa sẵn sàng để dẫn đến sự hoán cải thì không phải là một người chân chính cũng chẳng phải là người thành thật.  Náthanaen là người đích thật.  Ông đang chờ đợi Đấng Cứu Thế theo như giáo huấn chính thức của thời ấy (Ga 7:41-42, 52).  Đây là lý do mà vào lúc ban đầu, ông đã không chấp nhận một Đâng Cứu Thế xuất thân từ Nagiarét.  Nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã giúp ông hiểu rằng chương trình của Thiên Chúa thì không luôn như người ta tưởng tượng hoặc mong muốn.  Ông nhận ra, thừa nhận sai lầm hoặc phỉnh lừa của mình, ông thay đổi ý tưởng, chấp nhận Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế và thú nhận:  “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!”  Lời thú nhận của ông Náthanaen chỉ là mới bắt đầu:  Ai là kẻ thành tín thì sẽ thấy tầng trời mở rộng mở và các Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.  Ông sẽ cảm nghiệm rằng Chúa Giêsu là sự liên kết hợp nhất mới giữa Thiên Chúa và chúng ta, loài người.  Ước mơ của ông Giacóp đã trở thành sự thực (St 28:10-22).

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Danh hiệu nào của Chúa Giêsu mà bạn vừa lòng nhất?  Tại sao?

–  Bạn đã có một người trung gian giữa bạn và Chúa Giêsu chưa?

5.  Lời nguyện kết

CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

(Tv 145:17) 

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …